Historie

Feiten en weetjes

 • JCB vanaf het najaar van 2016 ook vlaggen te koop heeft voor € 17,50…
 • De vastelaovesmis jaarlijks georganiseerd wordt door JCB…
 • De Belhamelkrant zijn oorsprong vind bij JCB…
 • Het insjeete in Belfeld ook begonnen is bij JCB…
 • JCB in 59 jaar historie slechts 5 voorzitters heeft gehad…
 • Café zaal Juliana de 5e residentie is uit het bestaan van JCB…
 • JCB in 1992 startte met prinsessen, en Sandra I Schroembges de 1e was…
 • Er 3 personen zijn geweest die 3 opeenvolgende jaren in de Rv11 zaten…
 • JCB ook Twitter, Facebook en YouTube actief als social media gebruikt…
 • Wij begin januari altijd met steunkaarten langs de deur gaan…
 • JCB zoekt naar sponsoren om het financieel rond te kunnen krijgen…
 • JCB draait op 6 bestuursleden en vele vrijwilligers…
 • Wij deze vrijwilligers héél erg dankbaar zijn voor al hun hulp…
 • Nieuwe vrijwilligers of wagenbouwers altijd welkom zijn…

2018: Bestuurswissel

Dit jaar was het Sjuulke I die met de scepter in de hand de vastelaovend goed is doorgekomen. Als dochter van belhamelprins Ron en KOW-prinses Wilmie was deze rol haar op het lijf geschreven. Onder het motto “laef en belaef ut” is deze vastelaovend weer een fantastisch feest geworden.
2018 was ook het jaar van de grote bestuurswissel. Met 3 vertrekkende bestuursleden en aanwas van 2 dames heeft het bestuur weer een nieuwe structuur gekregen. Er heeft ook een prezedentswissel plaatsgevonden. Kim heeft haar taken overgedragen aan Michelle die vanaf 2019 aan het roer van deze organisatie staat.

2017: Uitbreiding vrijwilligers

In een volle Hamar kwam tijdens het prinsenbal op 29 januari prinses Milou I uit een bloempot onder het motto ‘Der bleuijt heej get sjoeëns’. Samen met prins Ron I en de andere gezelschappen werd dit feest weer goed gevierd!  Na het afscheid van twee bestuursleden vorig jaar is er dit jaar een uitbreiding van vrijwilligers gekomen. De begeleidingsgroep is weer nieuw leven ingeblazen door een aantal enthousiaste dames en een heer.

2016: Kiek se Kieke en afscheid nemen

Dit jaar zwaaide Prinses Veerle I stevig met de scepter over ons Belhamelriek. Het was een mooi jaar met vele leuke momenten. De eerste editie van Kiek se Kieke was zeer geslaagd en zal in de komende jaren hopelijk nog meer gaan groeien en bloeien. Na in totaal 36 bestuurlijke jaren zijn dit jaar twee bestuursleden gestopt. René en Patrick, enorm bedankt voor jullie jarenlange inzet! Het bestuur is dit jaar aangevuld met de dames van de begeleidingsgroep. Welkom Nadine, Michelle, Monica en Cindy.

2015: Prinsenbroers

Dit seizoen was er een unieke situatie ontstaan. Onze prins en die van het KOW waren elkaars broers. Een unicum in de historie. De contacten met andere Venlose verenigingen wordt ook steeds intenser gezien de belangstelling tijdens onze receptie. Het was ook het jaar dat we weer over een eigen joeksmobiel konden beschikken met dank aan Peter van Horck.

2014: Samenwerken

Een jaar waarin voor het eerst door KOW, de Belhamels en JCB collectief samengewerkt werd, mede door de ingebruikname van de nieuwe Hamar. In alle opzichten een zeer geslaagd jaar, ware het niet dat de jongens opnieuw verstek lieten gaan, maar we verder bedolven werden onder de aanmeldingen. Bij de Boerenbroelof stond dit jaar voor het eerst succesvol een jeugdboerebroedspaar op de buhne.

2013: Jongens comeback

De jongens lieten weer van zich horen en troffen bij de loting meteen raak. Samen met de Belhamels werd er op één gezamenlijke locatie in residentie Juliana vastelaovend gevierd vanwege de vertraagde bouwwerkzaamheden van de Hamar. Jeugdprins Tim had het lijfelijk soms zwaar te verduren vanwege griep.

2012: Jubileum 5×11 jaar

Deze mijlpaal luisterden we op middels een jubileumweekend met een grote reünie, een brunch, mis en receptie. Speciaal voor deze gelegenheid werd er een unieke jubileumkrant gratis huis aan huis rondgebracht. Enige smet was het feit dat we de raad van elf dit jaar niet compleet kregen.

2011: Damesaangelegenheid

Een jaar waarin de meiden letterlijk en figuurlijk de boventoon voerden. Voor het eerst sinds de oprichting bestond de volledige raad van elf en andere hoofdrolspelers ongepland uit louter dames. Een jaar waarin ook de eerste aanzet naar het jubileum van 2012 gemaakt werd.

2010: Met de tiëd mét

Het jaar waarin we afgaande op de belangstelling van voorgaande jaren, besloten te stoppen met de jeugdbals op carnavalszondag en maandag. Het jaar waarin we overstapten naar de nieuwe residentie Café-Zaal Juliana. Zij boden ons de mogelijkheid, buiten het gebruikelijke Prinsenbal en Prinsenreceptie, samen iets nieuws te organiseren. Op carnavalsdinsdag zal voortaan speciaal voor de jeugd van 12 (groep 8) tot en met 16 jaar het ”Sjloetingsbal” worden georganiseerd.

2009: Nieuw imago

Met een geheel nieuwe website, de hulp van bestuur, vrijwilligers en sponsoren wordt er gewerkt aan het tot stand brengen van een nieuw imago van de Jeugd Carnaval in Belfeld. Helaas bleef het effect ondanks alle inspanningen zeer beperkt.

2008: Moeizaam jaar

Een moeizaam jaar voor JCB met het oog op de jeugdbals. Een onverklaarbare terugval in opkomst tijdens de bekende bals zorgde voor hoofdbrekens. Prins Bram I (Peulen) en gevolg zorgden echter wederom voor voldoende “sjwung” en maakten het toch weer tot een onvergetelijke carnaval.

2007: Nieuwe voorzitter

Bas Schouwenberg zag zich genoodzaakt de voorzittershamer op het einde van het seizoen aan Kim Schouwenberg over te dragen omdat zijn functie steeds moeilijker te combineren bleek met zijn werk- en woonplaats in Nijmegen.

2003: Nieuwe residentie

Ook dit jaar moest er wederom gedwongen uitgekeken worden naar een nieuwe residentie. De kantine van R.K.V.V. Belfeldia bleek de enige en uiteindelijk ideale locatie om de activiteiten voort te zetten.

2002: Nieuwe voorzitter

In 2002 nam Bas Schouwenberg de voorzittersfunctie over van Geert Goossens, die net als zijn voorgangers een bloeiende vereniging achterliet. Er werd dat jaar noodgedwongen uitgeweken naar een nieuwe residentie. Residentie ’t Witte Paard aan de Markt te Belfeld.

2001: Jubileumjaar 4×11 jaar

In 2001 werd het 44-jarig jubileum gevierd samen met Bart II (Hermans). De uitbaters van de toenmalige residentie Café-Zaal ’t Trefpunt, hebben een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de nieuwe outfit, inclusief nieuwe pakken voor het bestuur en de dansmariekes. Het laatste jubileum werd een groot feest met een disco avond, receptie en reünie.

1994: Nieuwe voorzitter

In 1994 werd na enkele jaren voorzitterschap, de voorzittershamer door Frans Gitmans overgedragen aan Geert Goossens. Memorabel feit was dat Geert in datzelfde jaar zelf werd uitgeroepen tot “grote” Belhamelprins en zo het hele Belhamelrijk letterlijk kon regeren.

1992: Dames in de Raad van 11

1992 was het jaar waarin het moeilijk bleek genoeg jongens bij elkaar te krijgen voor de Raad van Elf. Min of meer uit nood geboren werden er dames benadert voor de Raad van Elf. Tot dan toe waren ze alleen als dansmarieke betrokken bij de vereniging.

1991: Jubileumjaar 3×11

Het 33-jarig bestaan werd gevierd in 1991 met Remy I (Witteveen) als jeugdprins. Hij mocht samen met zijn gevolg een geheel nieuwe outfit presenteren.

1983: Nieuwe voorzitter

In 1983 werd na 25 jaar voorzitterschap, Jan Peeters opgevolgd door Frans Gitmans als voorzitter van de vereniging.

1979: Jubileumjaar 2×11

Na 22 jaar vierde de vereniging samen met Paul II (Bouten) haar 22-jarige jubileum in 1979. Hier werd een aardige financiële reserve opgebouwd door de deelname aan het BCL treffen. De vereniging kon met een gerust hart toewerken naar haar volgend jubileum.

1973: Nieuwe carnavalskleding

In dit jaar werd het feit herdacht dan Jan Peeters inmiddels 15 jaar lid was van een bloeiende vereniging. Dit bleef in z’n geheel niet onopgemerkt en leverde de vereniging de broodnodige nieuwe mutsen en mantels op.

1968: Jubileumjaar 1×11

Na elf jaar vierde de vereniging haar eerste jubileum met Jac I (Ernst). De vereniging trad voor het eerst naar buiten in eigen uniformen. Tevens luide dat jaar het einde in van het tijdperk Kinderen Schreurs, waar de vereniging tot dan toe kind aan huis was geweest. De residentie werd gewisseld voor Cafetaria van Dijk, beter bekend als Fried en Mientje. Later werd deze zaal Café-Zaal de Meule en nog later Café-Zaal ’t Trefpunt.

1961: JCb bestaat 3 jaar

Na drie jaar waren het Jan Peeters en Cris Schreurs die voorop gingen als de leiders, aan hun zijde gesteund door mevr. Krantzen en dhr. Witteveen. Elk jaar werden er op hun initiatieven bals georganiseerd, een prinsenwagen gebouwd en een eigen optocht verzorgd.

1958: Oprichting JCB

Jeugdcarnaval Belfeld werd in 1958 opgericht door een toenmalige vriendenclub van zo’n 17 personen. Uit hun midden werd de allereerste jeugdprins (Hay Hodselmans) gekozen met als thuishaven het toenmalige café van Nôl aan de Markt. De club groeide al snel uit tot een volwaardige vereniging met onder andere een eigen jeugdbelhamelkrant.