Jeugdcarnaval Belfeld verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Jeugdcarnaval Belfeld.

Wat zijn persoonsgegevens?
Ø  Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Jeugdcarnaval Belfeld persoonsgegevens?
Ø  De persoonsgegevens van de Jeugd en vrijwilligers worden verwerkt.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Ø  De secretaris van de vereniging is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt Jeugdcarnaval Belfeld persoonsgegevens?
Ø  Deze gegevens worden verwerkt voor de administratie , uitnodigingen en beeldmateriaal voor op de website van de vereniging.

Verwerkt Jeugdcarnaval Belfeld ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
Ø  Nee

Hoe gaat Jeugdcarnaval Belfeld met mijn persoonsgegevens om?
Ø  Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Ø  Het bestuur van de vereniging kan bij de persoonsgegevens ter verwerking van wijzigingen.

Wie kan mijn persoonsgegevens zien?
Ø  Het bestuur van de vereniging.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Ø  De meeste gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard na inschrijving. Alleen de naam, (email)adres en beeldmateriaal worden langer opgeslagen in een database die offline staat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Ø  Bij de verwerking van persoonsgegevens is Jeugdcarnaval Belfeld gebonden aan de daarvoor in Nederland geldende wet- en regelgeving.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Ø  Vragen en/ of  klachten kunnen aan het bestuur gesteld worden

Wijzigingen privacybeleid
Ø  Jeugdcarnaval Belfeld behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Dit privacy statement zal op de website gepubliceerd worden en hier zal ook de laatste versie te zien zijn. Wijzigingen zullen aan de leden door gegeven worden, hiervoor hoeven de leden niet opnieuw hun akkoord te geven.

Jeugdcarnaval Belfeld gegevens, opslag en verwerking:

Welke gegevens worden door de vereniging opgeslagen:
Ø  Naam, Adres, telefoonnummer, geboorte datum, aanmeld datum, email adres en beeldmateriaal

Opslag gegevens:
Ø  Het bestuur draagt er zorg voor dat de digitale persoonsgegevens opgeslagen worden op een pc welke voorzien is van een up to date operating systeem met virus scanner.

Waar worden de gegevens voor gebruikt
Ø  De gegevens worden door de vereniging gebruikt voor het onderhouden van de administratie.
Ø  Voor de website wordt de naam en eventueel foto’s gebruikt. Het bestuur zal op de website met naam en postadres vernoemd worden.

Versie: Datum             Wijziging

1          30-apr-2018    Initiële versie